محصولات

فروسیال | Ferrofluid

فروسیال | Ferrofluid فِروسیال یا فِروفلوئید (ترکیبی از دو واژه فرومغناطیس و فِلوئید) یک آهنربای مایع و مخلوطی کلوئیدی از ذرات مغناطیسی ... ادامه مطلب