فروسیال | Ferrofluid

فِروسیال یا فِروفلوئید (ترکیبی از دو واژه فرومغناطیس و فِلوئید) یک آهنربای مایع و مخلوطی کلوئیدی از ذرات مغناطیسی ( به قطرِ تقریباً 10 نانومتر ) در یک مایع حامل است. شرکت متالوژی فاطر تولید کننده محلول مغناطیسی فروسیال در مقیاس های آزمایشگاهی و صنعتی می باشد. این محصول باتوجه به درخواست شما در اندازه ذرات متفاوت با بالاترین کیفیت عرضه می گردد.

زمانی که این مایع در میدان مغناطیسی قوی قرار می‌گیرد، ذرات فرومغناطیسی لخته‌های بزرگی را تشکیل می‌دهند و به این صورت می‌توان ذرات فرومغناطیسی بزرگ را از مخلوط کلوئیدی همگن جدا کرد. جاذبه مغناطیسی بین نانوذرات به اندازه‌ای ضعیف است که نیروی واندروالسی سورفاکتانت برای جلوگیری از توده‌ای شدن یا لخته شدن کفایت می‌کند.

فروسیال
فروش فروسیال | ferrofluid

یک آهنربای مایع یا محلول مغناطیسی ، مخلوطی کلوئیدی از ذرات مغناطیسی ( به قطرِ تقریباً 10 نانومتر ) در یک مایع حامل میباشد. همچنین، حامل دارای ماده ی ترسازی است که از چسبیدن ذرات به یکدیگر ممانعت به عمل می آورد، و مایع حامل، آب یا یک سیال آلی است. نوعاً فروسیال از نظر حجمی متشکل است از حدوداً %5 جامدهای مغناطیسی، %10 ترساز، و %85 حامل. در یک نوع فروسیالِ قابل ساخت، برای ذرات مغناطیسی از آهن مغناطیسی (Fe3O4)، برای ترساز از اسید اولئیک، و برای سیالِ حامل از نفت سفید استفاده میشود. ترساز باید قابل حل در مایع حامل باشد.

فروسیال‌های کامل، پایدارند. این به این معناست که ذرات جامد، حتی تحت تأثیر میدان‌های مغناطیسیِ بسیار شدید، دچار توده‌شدگی یا جداییِ فاز نمی‌شوند. اما عاملِ ترساز در طول زمان (چندساله) متمایل به شکسته شدن می‌باشد و نهایتاً نانوذرات، دچار توده‌شدگی خواهند شد و از مایع جدا شده و دیگر در واکنشِ مغناطیسی سیال شرکت نخواهد کرد.

 

 

کاربردها

فروسیال‌ها، سوسپانسیون‌های کلوئیدی هستند، یعنی موادی با خواصی بیش از خواصِ یک حالت از ماده. در این مورد، دو حالت از ماده عبارتند از فلز جامد و مایعی که فلز در آن واقع است. این تواناییِ تغییرِ فاز، همراه با اِعمالِ میدان مغناطیسی، به آنها اجازه می‌دهد به‌عنوانِ درزبندها و روان‌سازها و حتی در کاربردهای بیشتر در سیستم‌های آینده‌ی نانوالکترومکانیک مورد استفاده قرار گیرند. در ادامه به برخی دیگر از کاربردهای فروسیال اشاره شده است. در بسیاری از کاربردهایی که با آنها مواجهیم، مثلاً در درزبندی‌‌ها یا بارپذیری‌های چرخشی، نیاز به سیال‌هایی مغناطیسی با مغناطشِ قوی و درعین‌حال با پایداری کلوئیدیِ طولانی‌مدت می‌باشد.

فراهم‌آوریِ همزمانِ این الزمات، مشکل است و شرایط سختی را در مورد پروسه‌های پایدارسازی که در خلال سنتز نانوسیال‌های مغناطیسی به‌کار می‌رود ایجاب می‌کند. درحالِ‌حاضر، ترکیب، ساختمان و خواص انواع مختلف فروسیال‌ها، و همچنین کاربرهای صنعتی و پزشکی-زیستی آنها مشخص و ارائه شده است.

ساخت برخی ابزارهای الکترونیکی

 از فروسیال‌ها به‌عنوان درزبندهای مایع در اطراف شافت‌های گردنده‌ی درایوِ هارددیسک‌ها استفاده می‌شود. در اطراف و در مجاورتِ نزدیکِ شافتِ گردنده، آهنربا وجود دارد. مقدار کمی فروسیال که در گاف بین آهنربا و شافت واقع می‌شود . جذب شدنش به آهنربا در سرِ جایِ خود ثابت می‌مانَد و در عینِ حال به علتِ مایع بودن، اصطکاکِ چندانی با شافت گردنده، که در تماس با فروسیال است، ندارد.

به این ترتیب فروسیال، همچون مانعی برای ورود چیزها و آت و آشغال‌های ریز به داخلِ درایوِ هارد عمل می‌کند. مهندسین شرکت فروتک اعتقاد دارند درزبندی فروسیال روی شافت‌های گردنده نوعاً فشارِ 3 تا 4 psi را تحمل می‌کند، اما این نوع درزبندها برای درزبندی انتقالی برای پیستون‌ها مناسب نیستند و سیال به‌طورِ مکانیکی به خارج از ناحیه‌ی گاف مغناطیسی کشیده می‌شود. سازندگان متعدد دیگری نیز برای این نوع درزبندهای فروسیال وجود دارد.

مهندسی مکانیک

فروسیال‌ها خاصیت کاهش اصطکاک دارند و در شرایط خاصی می‌توانند به عنوان روان‌کننده استفاده شوند.
همچنین ویژگی‌های انتقال حرارت آن‌ها هنگام قرارگیری در شرایط خاص کاربردهایی دارد.

موارد نظامی 

نیروی هواییِ آمریکا یک رنگ از نوع ماده‌ی جاذب رادار RAM (Radar Absorbent Material) معرفی کرده است. که هم از فروسیال‌ها و هم از مواد غیرمغناطیسی ساخته شده است. با کاهشِ انعکاس امواج الکترومغناطیسی، این ماده کمک می‌کند که سطحِ مقطعِ راداریِ هواپیما کاهش یابد.

تجهیزاتِ آنالیز

 فروسیال‌ها به‌خاطرِ خواص انکساریشان کاربردهای اپتیکیِ متعددی دارند زیرا هر دانه یا میکروآهنربا در فروسیال، نور را بازتاب می‌کند. از جمله‌ی این کاربردها، اندازه‌گیریِ ویسکوزیته‌ی ویژه‌ی یک مایعِ واقع شده بینِ یک قطبنده (یا پلاریزور) و یک آنالیزور است که به‌وسیله‌ی یک لیزرِ هلیم-نئون روشن می‌شود.

پزشکی

از فروسیال‌ها به‌عنوانِ عاملِ کنتراست برای تصویربرداریِ تشدیدِ مغناطیسی (MRI) استفاده می‌شود که می‌تواند برای آشکارسازی سرطان قابلِ استفاده باشد. در این مورد، ذراتِ مغناطیسیِ فروسیال، نانو ذرات اکسید آهن هستند و SPION نامیده می‌شوند. همچنین آزمایش‌های زیادی با استفاده از فروسیال‌ها در یک عملِ جراحیِ آزمایشیِ سرطان، به نامِ فوقِ عملِ مغناطیسی، انجام شده است. اساسِ این عمل بر این واقعیت استوار است که یک فروسیالِ واقع شده در یک میدان مغناطیسیِ متناوب، گرما آزاد می‌کند.

انتقال گرما

یک میدان مغناطیسیِ خارجیِ اِعمال شده بر یک فروسیال با فروگیریِ متغیر (که فروگیریِ متغیرِ آن مثلاً بر اثرِ یک شیبِ دما حاصل شده باشد) منجر به یک نیروی بدنه‌ی مغناطیسیِ غیرِیکنواخت می‌شود که باعثِ ایجاد شکلی از انتقالِ گرما به‌‌نامِ همرفت ترمومغناطیسی می‌شود. این شکل از انتقال گرما هنگامی مفید است که انتقال گرما در همرفت معمول کافی نباشد مثلاً در دستگاه‌های کوچک-مقیاسِ مینیاتوری یا تحت شرایط جاذبه‌ی ثقلیِ اندک.

به‌طور عادی از فروسیال‌ها در بلندگوها به منظورِ دور کردنِ گرما از کویلِ صدا استفاده می‌شود. فروسیال‌در گافِ هواییِ اطراف کویل صدا قرار می‌گیرند و در آنجا تحت جاذبه‌ی آهنربای بلندگو ثابت می‌مانند. ار آنجا که فروسیال‌ها پارامغناطیس هستند از قانون کوری تبعیت می‌کنند. بنابراین در دماهای بیشتر دارای خاصیتِ آهنرباییِ کمتری هستند. یک آهنربایِ قویِ قرار گرفته در نزدیکیِ کویل صدا که تولید گرما می‌کند فروسیالِ سرد را بیش از فروسیال گرم جذب می‌کند .

بنابراین فروسیالِ گرم شده از کویل الکتریکیِ صدا، به طرفِ سینک گرما بیرون رانده می‌شود. این، یک روشِ سردسازیِ مؤثر است که نیازی به هیچ انرژیِ ورودیِ اضافه‌ای ندارد.

نحوه فروش محلول فروسیال

محلول فروسیال شرکت متالوژی فاطر در مقیاس های آزمایشگاهی (جهت کارهای تحقیقاتی)  و صنعتی تولید می گردد.

این محلول با درجه خلوص و یکنواختی ذرات تضمین شده با توجه به اندازه ذرات مورد نظرتان طبق سفارش، عرضه می شود.

از آنجا که محصولات ارائه شده تماما تولید شرکت فاطر می باشد، علاوه بر کیفیت بالا از قیمت مناسب تری نسبت به نمونه خارجی بهره می برد. بنابراین برای درخواست سفارش خود، دریافت اطلاعات محصول و هزینه تمام شده آن می توانید با دفتر فروش شرکت تماس حاصل فرمایید و یا از طریق فرم ثبت سفارش، درخواست خود را اعلام نمایید.

۱ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *