محصولات

رنیوم | Rhenium

رنیوم به عنوان فلزی استراتژیک برای افزودنی در سوپر آلیاژها در کاربردهای مختلف صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. شرکت فاطر تولید ... ادامه مطلب

برنز | Bronze

برنز به عنوان فلزی پرکاربرد در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد. شرکت فاطر تولید کننده پودر برنز با ابعاد میکرو و ... ادامه مطلب

برنج | Brass

برنج به عنوان فلزی پرکاربرد در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد. شرکت فاطر تولید کننده پودر برنج با ابعاد میکرو و ... ادامه مطلب